blogi

kohti  tietoisempaa tulevaisuutta

ego ja sisäinen tarinamme

Mitä tai mikä on ego? Ego on käytännössä tarina jota kerromme itsestämme ja ylläpidämme tiedostomattoman eli automaattisen mielen kaavoilla, joihin olemme tilapäisesti ehdollistuneet. Aluksi on vaikea hahmottaa kuinka uskomattoman paljon tuo sisäinen tarina määrittää joka ikistä askeltamme, jonka päätämme ottaa. Tarina voi olla meille suuri vihollinen tai ylin ystävä. Henkisen kasvun konkreettinen edistäminen kuten henkisen tiedon oppiminen ja ajan antaminen harjoituksille purevat parhaiten oikukkaaseen ja yhteistyöhaluttomaan egoon.

Parasta henkisessä kasvussa on se, että kehityksen edistymisen ja nopeuden voi määritellä täysin itse. Tämä siksi koska me itse omistamme oman mielemme tai tietoisuutemme ja halutessamme voimme edistää henkistä hyvinvointia päivittäin eli kokoajan. Tätä itseasiassa on meditatiivinen mieli joka kehittyy ennemmin tai myöhemmin jokaiselle, joka on opetellut kehonsa tottumaan rauhan taajuuteen erilaisilla rentoutustekniikoilla. Aistien tilapäinen sulkeminen kolmiulotteisen maailman virikkeiltä ja tätä kautta tapahtuva omien mielenliikkeiden tarkkailu on oiva ja paras kalibrointiväline siihen minkälainen vaihe itsellä on menossa. Joe Dispenza on sanonut, että sisäinen tila on hyvällä mallilla jos pystyt istumaan paikallasi ja silmät kiinni 30 minuuttia ja kokemaan automaatiolla rakkautta ja riemua.

Kukaan ei ole seppä syntyessään. Henkisen hyvinvoinnin koherenssi jalostuu aina haasteiden ja syvien sukellusten kautta ja tämä koskee jokaista homo sapiens -lajin edustajaa. Haasteet ovat silti aina käännettävissä voitoiksi kun alamme tulkitsemaan elämän tarjoamia haasteita oppiläksyinä. Meidän on pitänyt kokea tilapäisiä matalasointisia sävyjä, jotta ymmärtäisimme sen mitä me oikeasti olemme, rakkaus ja tietoisuus. Joka tulkitsee itseään erilaisista ja vähintään seitsemästä miljardista perspektiiviistä. Rakkauden eli korkeataajuisen pyyteettömyyden, rauhan ja hyväksynnän löytäminen itsestään on todennäköisesti tiedostomattoman väännön ja vastustuksen takana. Joka kerta kun annat ajallisen jakson päivästä itsellesi kuorit käytännössä alitajunnan sipulin kuoria. Toisin sanoen luovut tarinasta. Mitä vähemmän tarinaa sitä vähemmän ego on estelemässä myönteisten asioiden ja tunteiden sallimista itselle sekä muille. Ideaali resepti olisi ylläpitää tarinaa juuri sen verran, että tämä fyysinen seikkailu ja kyyti kolmiuloitteisessa maailmassa olisi mahdollisimman innostava ja nautinnollinen.

Tietyllä tavalla elämme ihmiskunnassa ennennäkemättömien mahdollisuuksien äärellä. Suurien muutosten lomassa meillä huikea potentiaali järjestää elämämme paremmaksi yksilötasolla ja sitä kautta myös yhteisesti. Sallitaan itsellemme kaikki mahdollinen hyvä ja sallitaan se myös muille.

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email
LinkedIn
energiahoitojen uskomaton maailma
colorful abstract wallpaper

Koko ilmenevä universumi kuten maapallo, muut planeetat, tähdet, avaruus ja myös me ihmiset olemme aineen pienimmällä ilmenevällä eli subatomisella- tai kvanttitasolla energiaa. Itämainen viisausperinne on ymmärtänyt jo tuhansia vuosia länsimaisen tieteen vasta 1900-luvulla löytämät todisteet ihmisen elektromagneettisista ominaisuuksista ja kvanttitason ilmiöistä sekä yhdistänyt ne mentaaliseen ja emotionaaliseen terveyteen. Energiahoito vaikuttaa holistiseen ja henkiseen hyvinvointiin elektromagneettisella tasolla eli se on hieman verrannollinen akupunktioon ja refleksologiaan. Olisi mielenkiintoista tietää missä päin maailmaa alunperin energiahoito tekniikat on kehitetty. Niitä hyödynnetään enemmän tai vähemmän ympäri maailmaa ja ainakin lähihistoriassa menetelmät ovat olleet huomattavasti yleisempiä itämaisissa kulttuureissa kuin länsimaisissa.

Pohditaanpa aineen pienimmän olomuodon eli kvantti- tai energiatason maailmaa syvemmältä. Yksi kvanttiteorian näkemys on, että koko todellisuus (eli myös me) on värähtelevä ykseyden tila, kvanttikenttä tai kokonaisuus, miten asian haluaa sitten ilmaista. Me ihmiset olemme samaan aikaan biologisia ja materialistisia olentoja sekä elektromagneettista värähtelyä kvanttikentällä ja nimenomaan jälkimmäinen on yhteydessä energiajärjestelmäämme. Energiajärjestelmän tukokset aiheuttavat esimerkiksi syvien lihasten jännitystiloja, jotka taas aktivoivat stressiä. Ihmiskeho on täynnä magneettikenttiä ja sähkövirtauksia. Energiahoito avaa energiavirtausten väyliä kehon energiajärjestelmässä ja tukosten rauetessa vaikutukset ovat parhaimmillaan ällistyttäviä. Tukosten avaaminen on keskeistä henkisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Erityisesti kvanttitutkimus on läpi 1900-luvun lähestynyt itämaisia filosofioita ja muinaisperinteitä, jotka puhuvat tietoisuudesta maailmankaikkeuden perimmäisenä aineksena. ”Universumi on yksi iso mieli” kuten osa kvanttifyysikoista asian esittää. Yksi keskeinen varhaisten energiahoitajien kuten muinaisten joogien eetos oli, että havaitsijan sisäinen todellisuus luo ulkoista ja kaikki mahdolliset potentiaalit ovat läsnä ikuisessa nyt-hetkessä. Tämä näkemys muistuttaa fysiikan multiuniversumi teoriaa. Joogit näkivät koko ilmenevän todellisuuden ykseytenä, joka ilmenee erilaisina värähtelytaajuuksina. He tulkitsivat keholliset haasteet ja sairaudet epäharmoniana kehon värähtelyssä energiatasolla. Jos hoidettava värähteli epäharmoniassa esim. traumojen tai tunnelukkojen takia, niitä voitiin hoitaa tietoisesti ohjatuilla energioilla. Tätä ovat myös värähtelevät äänitaajuudet, joita hyödynnytään, jälleen itämaiseen viisauteen perustuvissa äänimaljahoidoissa. Kvanttinäkökulmasta katsottuna subatomisella eli aineen pienimmillä tasolla koko ilmenevä todellisuus (eli jälleen myös me ihmiset) on Nikola Teslaa lainaten energiaa, värähtelyä ja taajuuksia. Pohjimmiltaan energiahoitojen tehokkuus perustuu itämaiseen viisauteen ihmisten elektromagneettisesta olemuspuolesta: energiakentistä, – väylistä, ja -keskuksista sekä tietotaidosta tunnistaa, paikantaa ja korjata niiden toimintakunto. Energiahoitajat käytännössä jatkavat yhtä kenties vanhimmista ikiaikaisista perinteistä.

Yksi teoria energiahoitojen mekanismeista on, että hoitojen aikana hoitajan ja hoidettavan tietoisuus siirtyy syvän rentoutuneisuuden ansiosta hyvin suggestiiviseen tilaan. Tällöin portti alitajuntaan on auki ja parantavien energioiden ohjaaminen, jota itämaisissa filosofioissa kutsutaan praanaksi onnistuu viiveettä ja vaikutus on välitön etäisyyksistä riippumatta. Itämaisen filosofian mukaan nimenomaan praanan virtaus saa liikkelle atomin pyörimisen.

Meille energiahoidot ovat todistaneet, että me kaikki olemme perimmiltään yksi ja sama rakkaus, vaikka kolmiulotteinen todellisuutemme aika ajoin mahdollistaakin voimakkaita kokemuksia erillisyydestä ja yksinäisyydestä. Energiahoidot nimenomaan lisäävät ja vahvistavat yhteyttä rakkauteen, ykseyteen ja rauhaan, vaikeasti määriteltäviin käsitteisiin joita me ihmiset kuitenkin kaipaamme ja tarvitsemme elämässämme.

Energiahoidoissa ohjataan ja kanavoidaan praanaa. Mikä tekee praanan ohjaamisesta merkittävää? Se että se toimii ja toimii erittäin hyvin nimenomaan mentaali- ja tunnetason haasteisiin. Menetelmän tehokkuuteen nähden on hämmästyttävää kuinka vähän ilmiötä tunnetaan vielä länsimaissa. Lisääntyvä energiahoitajien määrä tosin kertoo sitä, että enevissä määrin ilmiön mahdollisuuksia ymmärtävien joukko kasvaa.

Kun otin aikanaan vastoin omaa sisäistä vastustustani energiahoidot testiin elämässäni, ne muuttivat suuresti käsitystä itsestäni ja tärkeimpänä ne edistivät valtavasti terveyttäni tunne- ja mentaalitasolla. Vastoin omia ennakkoluulojani oli ilo huomata kuinka luontaisilla hoidoilla on myös mahdollisuus edesauttaa henkistä hyvinvointia länsimaisten menetelmien rinnalla. Energiahoidot ovat olleet keskeinen tekijä miten pääsin aikanaan lopullisesti ja nopeasti eroon omista tunnelukoista ja traumoistani. Henkilökohtainen mielipiteeni myös on, että he ketkä löytävät energiahoitojen maailmaan ovat etuoikeutettujen asemassa. On kuultu sanottavan, että energiahoito pitää ensin kokea, jotta sen olemassaoloa voi ymmärtää ja mielestäni tämä kuvaa hyvin niiden todellisuutta.

Täysin selkeää länsimaisen tieteen yksimielisyyttä energiahoitojen vaikutusmekanismeista ei ilmeisesti vielä ole, mutta se lähestyy parasta aikaa erilaisia energiahoitotekniikoita ja niiden tehokkuudesta on jo olemassa tutkittua tietoa. Suomen kielellä aihetta ja tutkimuksia on lähestynyt esimerkiksi FT Johanna Blomqvist erinomaisessa kirjassaan ”Kvanttifysiikasta energiahoitoihin”. Myös Joe Dispenzan workshopeissa tutkitaan energiahoitoja käsitteellä ”remote healing”. Tulokset workshopeista osoittavat, että sydänkoherenssi eli käytännössä vahva kiitollisuuden olotila, joka ylläpitää sydänkäyrän aallon symmetrisyyttä, vaikuttaa energiahoitojen vahvuuteen ja laatuun.

Lähestytäänpä lopuksi ilmiötä henkisten periaatteiden näkökulmasta. Koko ilmenevä todellisuus on yksi hienojakoisella tasolla värähtelevä ykseys ja rakkaus. Se on kaikkialla ja voit olla siitä erillään vain kohdentamalla huomiosi siitä pois. Mitä enemmän kohdennat huomiotasi rakkauteen (pyyteettömyys, ykseys, myötätunto, rauha) sitä enemmän persoonallinen värähtelytaajuutesi osana värähtelevää ykseyttä nousee ja sitä enemmän se vaikuttaa sinuun ja sinun kauttasi ympäristöön. Energiahoito avaa lukkoja ja tukoksia, jotka estävät huomiotasi siirtymästä harmoniaan ja rakkauteen. Mihin tahansa keskityt se väistämättä vahvistuu koko ajan elämässäsi. Keskittymiskyvyn hallinta on avain energian ohjaamiseen omassa elämässä ja mielestäni energiahoito on tähän paras ja nopein keino.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Email
LinkedIn
Ota yhteyttä

Jäikö kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä. Me autamme mielellämme.