Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö

Tämä on Finfinity OY:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.06.2022.

Rekisterinpitäjä

Finfinity Oy
Y-tunnus: 3287821-3
Osoite: PL 13, 00561 Helsinki

Yhteyshenkilö

Niko Harjokari
selectpotentials(at)gmail.com

Rekisterin nimi

Finfinity OY:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen, palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin sekä tietojen tilastointiin ja analysointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Syöttämällä henkilötietoja Finfinity Oy:n omistamilla verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan yritykselle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä luovuttamat yhteystiedot eli nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Rekisteriin tallennetaan myös tiedot käyttäjän tilaamista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan myös henkilötietoja, käyttötietoja, viestejä, kommentteja, suostumuksia, kieltoja ja asiakaspalautteita.

Lähetämme markkinointi- ja uutisviestejä Mailchimp palvelulla ja säilytämme asiakkaiden käyttäjätietoja heidän turvatussa ympäristössä. Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja esim. asiakaspalautteissa voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tietokoneella tai tallenteella taikka asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisella palvelimella tai palvelussa.

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Luottamuksellisten tietojen, kuten pankki- ja luottokorttitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL-suojattua yhteyttä.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopioitujen tietojen palauttamismahdollisuus testataan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötiedon käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti rekisterinpitäjälle.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän
laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin yritys pystyy
tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste
vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta.
Finfinity Oy käyttää omilla sivuillaan evästeitä. Käyttämällä yrityksen
sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla
kuvatulla tavalla.

Finfinity Oy käyttää seuraavia evästeitä:

  • analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
  • kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja)

Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä sivuston evästeet. Mikäli
käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, sivuston käyttö
tulee välittömästi lopettaa.

Evästeiden poistaminen

Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeitä selaimesta tai estää
niiden käytön. Toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. Huomaa, että
toimimalla näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön.
Sallimalla evästeet varmistat sivuston sujuvamman käytön.