Kvanttihypnoosi 120 min

99,00 

Kvanttihypnoosi 120 min

Kvanttihypnoosi on energiahoitomuoto, jossa hoidettava ohjataan transsin avulla kääntymään sisäänpäin ja löytämään usein tiedostamattomat voimavaransa. Transsi on syvä rentoutumisen tila, joka on hyvin samankaltainen kuin unen ja valveen rajatila. Kvanttihypnoosi etenee hoidettavan sisäisen viisauden ohjauksessa, jolloin minkä tahansa asian kohtaaminen tapahtuu laajemmasta ymmärryksestä käsin. Kvanttihypnoosi-istuntojen yksi tärkein tekijä on antautuminen ja irtipäästäminen kontrollista sekä halusta määritellä kaikki kokemukset älyllisesti.

Hoidossa transsin aikana voidaan kokea esim. jokin tarina, erilaisia kehollisia tuntemuksia, emootioita, elämän kokemusten uudelleen läpikäyntiä, energeettinen olotila tai epänormaalilta tuntuvia asioita. Kokemuksilla on usein yhteys tämän elämän haasteisiin, pelkoihin tai uskomuksiin. Kvanttihypnoosin aikana koetuilla asioilla on hoidettavalle tärkeä viesti, joka voi aueta jo hoidon aikana tai vasta jälkikäteen oivalluksina. Hoidettava saa istunnoista aina juuri sen mitä sillä hetkellä eniten tarvitsee, vaikka se saattaakin olla jotain aivan muuta kuin olisi osannut odottaa. Kvanttihypnoosissa voidaan mm. purkaa alitajunnassa olevia traumoja, uskomuksia ja vanhoja asioita. Hoito koetaan yleisesti ottaen hyvin rentouttavana kokemuksena.

Ennen hoitoa voi miettiä muutaman tärkeän kysymyksen tai mieltä vaivaavia asioita, joihin haluaisi saada vastauksia. Varsinaista istuntoa edeltää lyhyt keskustelu, jossa käymme mm. nämä kysymykset läpi. Istunnon ajan hoidettava on mukavasti makuuasennossa ja aika menettää merkityksensä. Istunto alkaa rentoutumisella ja mielikuvaharjoituksilla, jonka jälkeen ohjaan hoidettavan puheen avulla transsiin ja varsinainen matka itseen voi alkaa. Hoitajana olen tilan ylläpitäjä ja autan hoidettavaa luottamaan sisäiseen ohjaukseen ja olemaan läsnä itselleen. Hoitoon on hyvä varata aikaa keskusteluineen 1,5 – 2 tuntia.

Hoito voidaan toteuttaa lähitapaamisena tai etäyhteyden välityksellä esim. Zoomissa.